Author avatar
Sylvestre Huet (coord.)

Xornalista no diario Libération, especializado en información científica. Director da colección 360 da editorial La Ville Brûle.

Produtos de Sylvestre Huet (coord.)
Outros/as autores/as

Uso de cookies

Informamos por cuestións legais de que este sitio manexa testemuños (cookies técnicas) para facilitar a navegación e a xestión da sesión de usuario.
Catro Ventos Editora non recolle nin procesa información persoal. Para revisar a nosa política de cookies pincha na ligazón. PECHAR