Author avatar
Aurore Lalucq

Aurore Lalucq é economista e codirectora do Institut Veblen, un think tank (laboratorio de ideas) pluridisciplinar con sede en París que se centra na transición social e ecolóxica. Foi responsable de programa no Institut de recheche et débat sur la gouvernance (IRG). Na actualidade dirixe a colección «Politiques de la transition» (Institut Veblen/Les Petits matins).

Books by Aurore Lalucq
Other author

Uso de cookies

Informamos por cuestións legais de que este sitio manexa testemuños (cookies técnicas) para facilitar a navegación e a xestión da sesión de usuario.
Catro Ventos Editora non recolle nin procesa información persoal. Para revisar a nosa política de cookies pincha na ligazón. ACEPTAR

Aviso de cookies